www.sggw.pl - Warsaw University of Life Sciences - SGGW (WULS-SGGW) strona główna | szukaj | kontakt
pl en
New addresses / Nowe adresy stron
Some addresses were changed. Please, update your links: Ze względu na wymianę serwera niektóre adresy stron pozmieniały się, prosimy zaktualizować adresy w swoich przeglądarkach:


Stary adres / Old address
Nowy adres / Current address
Jerzy Woyke:
http://www.sggw.waw.pl/~woyke
http://www.sggw.waw.pl/~woyke/woystrpol.html
http://jerzy_woyke.users.sggw.pl
http://jerzy_woyke.users.sggw.pl/woystrpol.html

Category: Print
© SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to ponad 190 lat tradycji. Dzięki doświadczeniu i wiedzy, dyplom uzyskany na naszej uczelni jest nie tylko powodem do dumy, lecz także przepustką do wymarzonej pracy. W SGGW na 27 kierunkach uczy się 25 tys. studentów. W SGGW można studiować takie kierunki jak: biotechnologia, dietetyka, informatyka, logistyka, pedagogika, architektura krajobrazu, biologia, budownictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, inżynieria środowiska, leśnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, socjologia, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie, zootechnika oraz weterynaria. Tu studia wyższe skończysz z tytułem inżyniera, licencjata, a także magistra. Oferujemy także studia podyplomowe i doktoranckie. Wykwalifikowana kadra dydaktyczna gwarantuje prestiż i renomę uczelni w kraju i za granicą. Dzięki temu zagraniczne uczelnie wyższe prowadzą z nami szeroki program wymiany studentów. Nasi studenci mają do dyspozycji nowoczesne sale wykładowe, laboratoria, pracownie komputerowe oraz obiekty sportowe. Funkcjonujące na uczelni biuro karier dba o przyszłość zawodową naszych studentów. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – tu warto zdobyć dyplom!