www.sggw.pl - Warsaw University of Life Sciences - SGGW (WULS-SGGW) strona główna | szukaj | kontakt
pl en
Sieć komputerowa

Grafik

 

Laboratoria w CI

Laboratoria w Centrum Informatycznym czynne są w godzinach:

 8.30 -19.30 dni robocze

 8.30 - 19.00 sobota

 8.30 - 18.00 niedziela

Osoby pragnące wynająć  laboratoria komputerowe w Centrum Informatycznym

na zajęcia dydaktyczne proszone są o zgłaszanie zapotrzebowania na piśmie

potwierdzonym pieczątką kierownika Katedry lub Dziekana.

Termin złożenia podania decyduje o możliwości wyboru sali i godzin.

W piśmie należy wymienić oprogramowanie potrzebne do prowadzenia zajęć.

Potrzebę wykorzystania danego oprogramowania na zajęciach należy zgłaszać

odpowiednio wcześniej w celu umożliwienia pracownikom przygotowania

stanowisk.

Pisma zaadresowane do "Centrum Informatyczne SGGW" prosimy przynosić bezpośrednio

do pracowników laboratorium:

Ewa Wawro

Barbara Kaźmierczak

Włodzimierz Laskus

tel. 59 35 557


© SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to ponad 190 lat tradycji. Dzięki doświadczeniu i wiedzy, dyplom uzyskany na naszej uczelni jest nie tylko powodem do dumy, lecz także przepustką do wymarzonej pracy. W SGGW na 27 kierunkach uczy się 25 tys. studentów. W SGGW można studiować takie kierunki jak: biotechnologia, dietetyka, informatyka, logistyka, pedagogika, architektura krajobrazu, biologia, budownictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, inżynieria środowiska, leśnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, socjologia, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie, zootechnika oraz weterynaria. Tu studia wyższe skończysz z tytułem inżyniera, licencjata, a także magistra. Oferujemy także studia podyplomowe i doktoranckie. Wykwalifikowana kadra dydaktyczna gwarantuje prestiż i renomę uczelni w kraju i za granicą. Dzięki temu zagraniczne uczelnie wyższe prowadzą z nami szeroki program wymiany studentów. Nasi studenci mają do dyspozycji nowoczesne sale wykładowe, laboratoria, pracownie komputerowe oraz obiekty sportowe. Funkcjonujące na uczelni biuro karier dba o przyszłość zawodową naszych studentów. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – tu warto zdobyć dyplom!