www.sggw.pl - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie strona główna | szukaj | kontakt
pl en
Centrum Informatyczne SGGW
Logo CICentrum Informatyczne
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 166
bud. 1;
tel. (22) 59 35540;
fax (22) 59 35541

Centrum Informatyczne SGGW jest jednostką administracyjną świadczącą usługi na rzecz środowiska Uczelni.

Do zadań Centrum Informatycznego należy miedzy innymi: 

  • utrzymanie i dostosowywanie  szkieletu sieci do nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych  na potrzeby nowoczesnej dydaktyki i działalności badawczo-naukowej.
  • utrzymanie, rozwijanie systemów informatycznych wspierających zarządzanie Uczelnią : kompleksowa obsługa studiów , rekrutacja, system finansowo -kadrowy itp.
  • zapewnienie pracownikom Uczelni oraz studentom (również w akademikach) dostępu do sieci OSK we wszystkich lokalizacjach – obsługa 47 budynków na terenie kampusu, 100 węzłów sieci , 400 urządzeń w węzłach
  • obsługa użytkowników systemów zarządzania Uczelnią , obsługa Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
  • wsparcie dla pracowników (2500 pracowników)  Uczelni w korzystaniu z zasobów IT na terenie kampusu oraz w innych lokalizacjach
  • koordynacja zakupów i dystrybucja specjalistycznego oprogramowania (Statistica, SAS, Autocad itp.), oprogramowania Microsoft w ramach umowy SELECT oraz sprzętu komputerowego.
  • udostepnianie oprogramowania na potrzeby zajęć dydaktycznych i prac naukowo-badawczych
  • wspieranie pracowników i studentów (helpdesk, zakup oprogramowania i sprzętu..).
Do zadań pracowników i studentów korzystających z zasobów informatycznych Uczelni należy przestrzeganie:
Bieżące komunikaty :   wiadomosci.sggw.pl

Kategoria: Drukuj tę stronę
© SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to ponad 190 lat tradycji. Dzięki doświadczeniu i wiedzy, dyplom uzyskany na naszej uczelni jest nie tylko powodem do dumy, lecz także przepustką do wymarzonej pracy. W SGGW na 27 kierunkach uczy się 25 tys. studentów. W SGGW można studiować takie kierunki jak: biotechnologia, dietetyka, informatyka, logistyka, pedagogika, architektura krajobrazu, biologia, budownictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, inżynieria środowiska, leśnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, socjologia, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie, zootechnika oraz weterynaria. Tu studia wyższe skończysz z tytułem inżyniera, licencjata, a także magistra. Oferujemy także studia podyplomowe i doktoranckie. Wykwalifikowana kadra dydaktyczna gwarantuje prestiż i renomę uczelni w kraju i za granicą. Dzięki temu zagraniczne uczelnie wyższe prowadzą z nami szeroki program wymiany studentów. Nasi studenci mają do dyspozycji nowoczesne sale wykładowe, laboratoria, pracownie komputerowe oraz obiekty sportowe. Funkcjonujące na uczelni biuro karier dba o przyszłość zawodową naszych studentów. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – tu warto zdobyć dyplom!