www.sggw.pl - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie strona główna | szukaj | kontakt
pl en
Twoje konto na serwerze spin.sggw.pl

Parametry konta:

  • Pojemność: 50000 bloków (ok. 50 MB) lub 5000 plików (do przekroczenia pierwszej z tych wartości).
  • Tymczasowo (do jednego tygodnia) dopuszcza się użycie do 75000 bloków (ok. 75 MB) lub 7500 plików. Jeżeli miejsce nie zostanie zwolnione, to po tym okresie przestanie przychodzić do Państwa poczta etc.
  • Maksymalny rozmiar przesyłki: 16 MB.
    Oznacza to, że maksymalny dopuszczalny rozmiar załącznika wynosi ok. 12 MB.
    Powyższa różnica wynika z faktu, że wiadomości pocztowe przed przesłaniem "puchną".

W tym miejscu należy przypomnieć, że poczta elektroniczna nie służy do przesyłania dużych plików. Niektórzy użytkownicy mają konta na serwerach, które przyjmują przesyłki nie większe niż np.: 1MB lub 4MB, dlatego też większe pliki rekomendujemy udostępniać w inny sposób (np. umieszczając je na swojej stronie WWW - jeśli potrzeba, można ustawić ochronę danej części strony hasłem).


Kategoria: Drukuj tę stronę
© SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to ponad 190 lat tradycji. Dzięki doświadczeniu i wiedzy, dyplom uzyskany na naszej uczelni jest nie tylko powodem do dumy, lecz także przepustką do wymarzonej pracy. W SGGW na 27 kierunkach uczy się 25 tys. studentów. W SGGW można studiować takie kierunki jak: biotechnologia, dietetyka, informatyka, logistyka, pedagogika, architektura krajobrazu, biologia, budownictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, inżynieria środowiska, leśnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, socjologia, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie, zootechnika oraz weterynaria. Tu studia wyższe skończysz z tytułem inżyniera, licencjata, a także magistra. Oferujemy także studia podyplomowe i doktoranckie. Wykwalifikowana kadra dydaktyczna gwarantuje prestiż i renomę uczelni w kraju i za granicą. Dzięki temu zagraniczne uczelnie wyższe prowadzą z nami szeroki program wymiany studentów. Nasi studenci mają do dyspozycji nowoczesne sale wykładowe, laboratoria, pracownie komputerowe oraz obiekty sportowe. Funkcjonujące na uczelni biuro karier dba o przyszłość zawodową naszych studentów. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – tu warto zdobyć dyplom!