www.sggw.pl - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie strona główna | szukaj | kontakt
pl en
Squirrelmail - webmail SGGW

Squirrelmail jest pakietem służącym do przeglądania i wysyłania poczty przy użyciu przeglądarki WWW. Podczas wykorzystywania pakietu Squirrelmail wyświetlane są informacje na temat procentowego wykorzystania miejsca na serwerze.

W celu skorzystania z Squirrelmail należy połączyć się z adresem: http://webmail.sggw.pl

Uwaga: należy zwrócić uwagę na wielkość liter w nazwie użytkownika i haśle. Jeśli zostały podane wielkie litery - należy je w ten sposób wprowadzić!

Squirrelmail pozwala użytkownikom na dostosowanie swojego wyglądu do indywidualnych preferencji użytkowników. W związku z tym w poniższej instrukcji znajdzie się tylko opis najistotniejszych z punktu widzenia użytkownika opcji

UWAGA: Squirrelmail posiada także dodatkowe moduły:

  • SGGW Użytkownicy - umożliwia wprowadzenie swoich danych kontaktowych (takich jak miejsce zatrudnienia, telefon itp...), które będą używane przez moduł SGGW Messenger
  • SGGW Messenger - umożliwia wyszukiwanie użytkowników poczty (po imieniu, nazwisku, jednostce itp...), a także wysyłanie do nich krótkich wiadomości
  • Dane osobowe - dane osobowe pracowników (informacje o zatrudnieniu, urlopach, gruszy, pożyczkach itp)

Kategoria: Drukuj tę stronę
© SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to ponad 190 lat tradycji. Dzięki doświadczeniu i wiedzy, dyplom uzyskany na naszej uczelni jest nie tylko powodem do dumy, lecz także przepustką do wymarzonej pracy. W SGGW na 27 kierunkach uczy się 25 tys. studentów. W SGGW można studiować takie kierunki jak: biotechnologia, dietetyka, informatyka, logistyka, pedagogika, architektura krajobrazu, biologia, budownictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, inżynieria środowiska, leśnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, socjologia, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie, zootechnika oraz weterynaria. Tu studia wyższe skończysz z tytułem inżyniera, licencjata, a także magistra. Oferujemy także studia podyplomowe i doktoranckie. Wykwalifikowana kadra dydaktyczna gwarantuje prestiż i renomę uczelni w kraju i za granicą. Dzięki temu zagraniczne uczelnie wyższe prowadzą z nami szeroki program wymiany studentów. Nasi studenci mają do dyspozycji nowoczesne sale wykładowe, laboratoria, pracownie komputerowe oraz obiekty sportowe. Funkcjonujące na uczelni biuro karier dba o przyszłość zawodową naszych studentów. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – tu warto zdobyć dyplom!