Miejsca testów

Wszystkie testy odbędą się w budynku nr 34 (Wydział Leśny, Wydział Technologii Drewna)

Do Konkursu należy zgłosić się 15 minut przed jego planowanym rozpoczęciem.

 

 PLAN KAMPUSU:

 http://www.sggw.pl/image/data/SGGW/kampus_uczelni/Kampus-SGGW-mapa-2014.jpg